Fundació Nou Lloc

Nascuda l’any 2006, la Fundació Nou Lloc Habitatge Social és una entitat sense ànim de lucre que té la finalitat de promoure habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer.

La Fundació Nou Lloc es va crear amb la vocació de facilitar l’accés a l’habitatge a les persones, independentment de les seves condicions econòmiques o socials, i amb la voluntat de coordinar esforços i iniciatives, tant del sector públic com del privat, per satisfer les demandes socials en el camp de l’habitatge. A més a més, la Fundació presta una especial atenció als joves.

Els fonaments de la Fundació Nou Lloc Habitatge Social estan recollits en la seva Visió, Missió i Valors:

Visió

Facilitar a tota persona l’accés a un habitatge, independentment de les seves condicions econòmiques i socials.

Missió

Promoure habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer destinat, preferentment, als més joves.

Valors

  • Compromís amb aquelles persones que tenen dificultats per accedir a un habitatge de compra o de lloguer a preus de mercat.
  • Cooperació entre les diferents entitats del sector públic i privat per a la coordinació d’esforços i iniciatives que busquin satisfer les necessitats en el camp de l’habitatge.
  • Vocació Social per actuar i també per promoure els canvis socials necessaris per millorar el dret fonamental de tot ésser humà de tenir una llar.
  • Innovar aplicant les millores, tant tècniques com de gestió, que facilitin l’anticipació a les necessitats dels llogaters i de la societat en general.
  • Servei a través de la disposició i la voluntat d’atenció a les necessitats dels llogaters i potencials llogaters.
  • Sensibilitzar la societat respecte a les dificultats d’una part important de la població per accedir a un habitatge.